תחזית מזג האוויר ל-08.02.16

התחזית:התחממות הדרגתית