תחזית מזג האוויר ל-18.01.16

התחזית: רוחות, אובך וגשם