תחזית מזג האוויר ל-13.11.15

התחזית: התחממות, יובש ורוחות