תחזית מזג האוויר ל-9.11.15

התחזית: התחממות והפוגה בגשמים