תחזית מזג האוויר ל-29.10.15

התחזית: מסוף השבוע – הפוגה והתחממות