תחזית מזג האוויר ל-20.9.15

התחזית: התחממות ניכרת ביום הכיפורים