תחזית מזג האוויר ל-16.9.15

התחזית: ייתכנו גשמים במזרח הארץ ובדרומה