תחזית מזג האוויר ל-11.9.15

התחזית: האובך יפחת בהדרגה