תחזית מזג האוויר ל-10.9.15

התחזית: האובך ישקע בהדרגה