תחזית מזג האוויר ל-8.9.15

התחזית: נמשכת מגמת ההתחממות