תחזית מזג האוויר ל-2.9.15

התחזית: הכבדה בעומס החום