תחזית מזג האוויר ל-7.8.15

התחזית: הכבדה בעומס החום