תחזית מזג האוויר ל-6.8.15

התחזית: הקלה בעומס החום