תחזית מזג האוויר ל-15.7.15

התחזית: עומס חום כבד בכל רחבי הארץ