תחזית מזג האוויר ל-20.11.14

היום יהיה נאה ותורגש התחממות נוספת. מזג האוויר יהיה יבש וינשבו רוחות ערות בהרי הצפון ובמפרץ חיפה בעיקר בשעות הבוקר. מחר תחול התקררות וגשם מקומי צפוי לרדת בצפון ובמרכז. בשבת יתחזק הגשם וילווה בסופות רעמים. קיים חשש להצפות ושיטפונות. ביום ראשון ושני ימשיך הגשם, שירד בהפוגות