תחזית מזג האוויר ל-3.10.14

היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות וביום כיפור תורגש התחממות נוספת. יום ראשון צפוי להיות ללא שינוי ניכר, בשני תתרחש עלייה קלה נוספת בחום ובשלישי לא יחול שינוי