תחזית מזג האוויר ל-20.8.14

היום ימשיך להיות חם יחסית לעונה ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות. מחר וביום שישי לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורת. ביום ראשון תתרחש עלייה נוספת בטמפרטורת ובשני תימשך מגמת ההתחממות