תחזית מזג האוויר ל-26.7.14

מזג אוויר היום יהיה נוח אך תורגש עלייה קלה בטמפרטורות. מגמת ההתחממות תימשך במהלך כל השבוע. בראשון יהיה נאה עם התחממות קלה נוספת, בשני לא יחול שינוי של ממש במזג האוויר ובשלישי תחול הכבדה בעומס החום