תחזית מזג האוויר ל-26.4.14

היום תחול התקררות ניכרת בכל רחבי הארץ. ביום ראשון תורגש עלייה קלה בטמפרטורת, מגמה שתימשך גם ביום שני. בשלישי צפויה התקררות קלה ורביעי יהיה ללא שינוי