תחזית מזג האוויר ל-18.4.14

היום תורגש עלייה בטמפרטורות. מחר תימשך מגמת ההתחממות ויהיה שרבי, בראשון תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשני הטמפרטורות יוסיפו ובשליש צפויה עלייה בטמפרטורות