תחזית מזג האוויר ל-6.4.14

היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות ובחלק ממישור החוף הטמפרטורות יגיעו לשיעור של עד 30 מעלות. ביום שני יהיה שרבי אך תחול התקררות ניכרת לקראת שעות הערב שתלווה באובך קל. הטמפורטורות ימשיכו לרדת לקראת סוף השבוע