תחזית מזג האוויר ל-1.4.14

היום תורגש עלייה ניכרת בטמפרטורות. ברביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת וייתכן גשם מקומי, בחמישי הטמפרטורות יעלו מעט וייתכן עדיין גשם מקומי, בסוף השבוע תחול התחממות קלה.