תחזית מזג האוויר ל-31.3.14

היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות. מחר תמשך מגמת ההתחממות והטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. ברביעי תורגש ירידה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי, בחמישי תחול התחממות קלה אולם עדיין ייתכן גשם מקומי ובשישי צפוייה התחממות קלה נוספת