תחזית מזג האוויר ל-29.3.14

היום יוסיף להיות חם מהרגיל ולקראת אחר הצהריים תחול התקררות. בראשון ירד גשם מקומי בצפון ותורגש התקררות ניכרת. בשני תהיה עלייה קלה בטמפרטורות, ובשלישי צפויה התחממות קלה נוספת