תחזית מזג האוויר ל-26.3.14

היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות ומחר תחול התחממות נוספת. ביום שישי תמשך מגמת ההתחממות עם עלייה ניכרת בטמפרטורות. בשבת לא צפוי שינוי של ממש בחום וביום ראשון צפוייה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי יירד