תחזית מזג האוויר ל-15.3.14

מחר ימשיך להיות קר אך הגשם ייפסק. ביום ראשון תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. ביום שני תמשך מגמת ההתחממות וצפוייות רוחות עזות. בשלישי תורגש התקררות וייתכן גשם קל וברביעי תתחרש עלייה בטמפרטורות