תחזית מזג האוויר ל-25.2.14

היום תורגש ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי לרדת. בימים רביעי וחמישי ימשכו הגשמים המקומיים ולא יתרחש שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שישי הגשמים ייפסקו ותחול התחממות ובשבת צפוייה עלייה נוספת בטמפרטורות