תחזית מזג האוויר ל-23.2.15

היום יהיה מעונן ותחול התחממות קלה. בערב ינשבו רוחות ערות בהרים ויהיה יבש. ייתכנו טפטופים. ביום שלישי יתחמם, ויהיה יבש יותר. רוחות חזקות ינשבו בעיקר בצפון. גשם מקומי צפוי בשעות הערב והוא יתרכז בצפון במהלך יום רביעי. לקראת סוף השבוע תחול התחממות ניכרת ויהיה נאה