תחזית מזג האוויר ל-26.1.14

היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי וקל. מחר תתרחש ירידה ניכרת בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי. בשלישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ותורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, ברביעי הגשם ייפסק וצפוייה התחממות וחמישי יהיה ללא שינוי