תחזית מזג האוויר ל-11.1.14

היום צפוייה להתרחש התחממות קלה והגשם שירד בימים האחרונים ייפסק. ביום ראשון תימשך מגמת ההתחממות וגשם קל עשוי לחזור. בשני הגשם יתחזק בשעות הבוקר, בשלישי כבר לא צפוי גשם אך כן צפוייה התחממות ניכרת ויום רביעי יהיה ללא שינוי