תחזית מזג האוויר ל-7.1.14

היום יהיה מעונן חלקית וצפוייה התחממות קלה ומחר לא צפוי שינוי נכיר בטמפרטורות. ביום חמישי תורגש ירידה בטמפרטורות, בשישי תחול התקררות נוספת וייתכן גשם מקומי ובשבת ימשיך להיות קריר