תחזית מזג האוויר ל-21.12.13

היום לא צפוי שינוי משמעות בטמפרטורות וכך גם מחר. ביום שני צפוייה התחממות קלה, מגמה אשר תימשך גם ביום שלישי אז הטמפרטורות יוסיפו לעלות. יום רביעי יהיה נאה וללא שינוי ניכר