תחזית מזג האוויר ל-20.12.13

היום צפוייה לחול התחממות קלה מגמה שצפוייה להימשך גם מחר. יום ראשון צפוי להיות ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שני תורגש התחממות נוספת שתמשך גם ביום שלישי