תחזית מזג האוויר ל-28.11.13

היום תורגש התקררות ניכרת ותורגש הקלה בחום. מגמה זו צפויה להימשך גם מחר. ביום שבת תחול התחממות קלה ומזג האוויר יעשה נוח וביום ראשון צפוייה עלייה נוספת בטמפרטורת כך גם ביום שני.