תחזית מזג האוויר ל-16.11.13

ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום ומחר, והלילות יהפכו קרים לא רק בהרים. ביום ראשון צפוי גשם משעות הערב. ביום שני צפוי גם כן גשם מקומי. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות וצפויים רוחות חזקות