תחזית מזג האוויר ל-27.7.13

מזג האוויר היום יהיה ללא שינוי ניכר בהשוואה לימים האחרונים וסך הכל די נעים לעונה. ביום ראשון תתרחש הכבדה בעומס החום. ביום שני מזג האוויר יישאר ללא שינוי. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ומזג האוויר יעשה נוח