תחזית מזג האוויר ל-3.7.13

היום תחול עלייה בטמפרטורות, אותה מגמה תתעצם גם בסוף השבוע. ביום חמישי צפויה הכבדה בעומס החום. אך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. שבת יהיה ללא שינוי ניכר וראשון יהיה דומה.