תחזית מזג האוויר ל-21.6.13

היום הינו היום הארוך ביותר בשנה, אך הוא אינו מביא עימו כל שינוי במזג האוויר. גם ביום שבת לא צפוי שינוי. ביום ראשון תחול התחממות קלה שתמשך גם ביום שני. ביום שלישה צפויה יריקה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיה חם