תחזית מזג האוויר ל-17.6.13

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מגמה זו תמשך גם בימים שלישי ורביעי. ביום חמישי תתרחש התחממות ניכרת וצפוי שרב. ביום שישי, היום הרשמי הראשון של הקיץ, יעשה אף חם יותר וצפויים עומסי חום בינוניים ומעלה ברחבי הארץ