תחזית מזג האוויר ל-21.5.13

היום יהיה מזג אוויר נאה. מחר תחול התחממות קלה ויהיה אביבי. ביום חמישי תחול עלייה נוספת ויהיה חם עד שרבי. ביום שישי תחול עלייה ויהיה שרבי בכל חלקי הארץ, וביום שבת תהיה הקלה בעומס החום