יום א': תחזית מזג האוויר

היום לא צפוי שינוי משמעותי בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול הקלה מסוימת בעומס החום שתימשך גם ביום שלישי. ביום רביעי הטמפרטורות ישובו לעלות, ובחמישי צפויה התקררות קלה