יום ד': תחזית מזג האוויר

היוםצפויה התקררות קלה נוספת ותורגש הקלה בעומס החום, אבל ההקלה לא תורגש עוד זמן רב: ביום חמישי יתחמם שוב, בשישי התחממות נוספת והכבדה בעומס החום שתימשך גם בשבת וביום ראשון