יום ג': תחזית מזג האוויר

היוםצפויה התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום. מגמת ההתקררות תימשך גם ביום רביעי, אך ביום חמישי יתחמם שוב. בשישי התחממות נוספת והכבדה בעומס החום שתימשך גם לשבת