יום ו': תחזית מזג האוויר

מגמת התקררות: מזג האוויר היום יהיה נאה והטמפרטורות ירדו מעט. מחר לא צפויה שינוי של ממש במזג האוויר. ביום ראשון תחול הקלה נוספת בעומס החום, שתימשך גם ביום שני – אז יהיו הטמפרטורות רגילות לעונה. ביום שלישי צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות