המהדורה של 14.11.2011

245 מתמחים לא התייצבו לעבודה

המתמחים בבתי החולים מחדשים את מאבקם, אחרי שהסתיימו השבועיים שקצב בית המשפט העליון למיצוי המו"מ עם האוצר. 245 מתמחים לא התייצבו היום במחלקות בתי החולים. עוד עתירה הוגשה לבג"צ שיבטל את החלטת בית הדין הארצי לעבודה

שש עם - כל הכתבות