המהדורה של 10.11.2011

החינוך לאהבת פרחי הגן והגנתם

עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע מסביר כי אהבת פרחי הבר והגנתם הם תוצר מובהק של חינוך נכון שניתן לילדים מגיל הגן. האם החינוך בגן באמת משפיע על הילדים לא לקטוף פרחים שאסור?

שש עם - כל הכתבות