המהדורה של 04.10.2011

תנובה מפרסמת לראשונה את הדוחות הכספיים לשנת 2010

לראשונה ב-85 שנות קיומה מונופול החלב תנובה מפרסם את הדוחות הכספיים. הרווח הנקי של החברה בשנה שעברה עמד על יותר מחצי מיליארד שקלים

שש עם - כל הכתבות