המהדורה של 19.09.2011

פורסמו המלצות ועדת הריכוזיות

ועדת שני לעניין הריכוזיות במשק פרסמה בצהרים את דוח הביניים שלה. בין השאר ממליצה הועדה שיופרדו האחזקות הריאליות מן האחזקות הפיננסיות, יוגבל שכר הבכירים במשק, ועל הגבלת רכישות הנכסים ע"י ההון

שש עם - כל הכתבות