המהדורה של 30.08.2011

המתמחים מציגים: שיר המחאה

הרופאים המתמחים החליטו להציג שיר המחאה משלהם. לשיר הזיכרון "אנחנו הילדים של חורף שנת 73", נכתבו מילים חדשות בסגנון: "אנחנו המתמחים של קיץ 2011"

שש עם - כל הכתבות