המהדורה של 22.06.2011

תרגיל העורף: אזרחים ירדו למקלטים

נקודת המפנה בתרגיל העורף נקודת מפנה 5 היום, היתה האזעקה שסימנה לאזרחים להיכנס למרחבים מוגנים. גם אנחנו נפרסנו במקומות שונים שבהם העורף תרגל

שש עם - כל הכתבות